AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Att snurra, klättra och balansera är väldigt bra för kroppen. Rörelse och lek gör oss starka och pigga. Men barn och ungdomar tillbringar mer och mer tid stillasittande. Bamse vill i samarbete med Gymnastikförbundet uppmuntra till mer rörelse.
Därför utmanar Bamse sina läsare att göra en kullerbytta varje dag!

Barn och ungdomar rör sig allt mindre, de tillbringar större delen av den vakna tiden inaktiva; det vill säga sitter, halvligger, står eller rör sig väldigt lite. Barn och ungdomars deltagande i föreningsidrott är lägre nu än i början av 2000-talet. Och tyvärr innebär stillasittande en ökad risk för att må dåligt.

Bamse har de senaste åren engagerat sig mer i ämnet rörelse. Varje år springer cirka 70 000 barn Bamseloppet, tusentals barn går regelbundet på Bamsegympa via Gymnastikförbundets föreningar, det har tagits fram ett enkelt gympapass som kan användas hemma och i förskolan och snart kommer även ett yogapass att presenteras.

– Att röra på sig har en mängd positiva hälsoeffekter och det känns viktigt att uppmuntra till mer rörelse bland barn och unga, säger chefredaktör Charlotta Borelius. Bamsetidningen når både barn och föräldrar och vi vet att detta är ett ämne som engagerar.

Att ha koll på sin kropp i rörelse, upptäcka att den går att utmana och att utveckla sin motorik hänger samman med den egna självkänslan.

– Det bästa tipset för rörelse är förstås att leka! Men jag vet att det som förälder inte är helt lätt att få barn att lämna sina skärmar, säger Charlotta Borelius. All den stimulans och underhållning vi får från våra skärmar är fantastisk, men den bidrar också till att andra aktiviteter ofta blir bortvalda.

Att uppmuntra till att göra en kullerbytta om dagen är Bamses sätt att sätta strålkastaren på problemet. När man gör en kullerbytta övar man grovmotoriken. Det är en övning som båda stora och små kan göra och är en bra start för att börja röra på sig.

Efter den 31 mars kommer Skalman att räkna ut hur långt vi har rullat tillsammans!

Detta händer när man rör på sig:

1. Mindre stress
  • Man känner sig mindre stressad, gladare och upplever ett allmänt ökat välbefinnande, bättre livskvalitet och bättre humör. Det finns tydliga samband mellan t ex självskattad hälsa, upplevd skolstress, minne, mental hälsa, självkänsla och fysisk aktivitet.
2. Bättre koncentration
  • Man har lättare att koncentrera sig i skolan.
3. Minskad risk för sjukdom
  • Risken för många sjukdomar, t ex diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan minska.
4. Starkare skelett
  • Man får ett starkare skelett, speciellt när man tränar i unga år.
5. Bättre koordination
  • Utvecklingen av balans, motorik och koordinationsförmåga är beroende av rörelse och fysisk aktivitet. Det finns speciellt stora fördelar med att göra så många olika rörelser som möjligt när man är barn för att fullt ut behärska dem när man är äldre. Rörelse spelar en stor roll i barns personliga och sociala utveckling.

Källa: Gymnastikförbundet