AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

SONY DSC

Full fart och mycket skratt när 70 000 förskolebarn springer Bamseloppet.

Intresset för det nylanserade Bamseloppet på Sveriges förskolor överstiger alla förväntningar. Cirka 2 500 förskolor över hela landet har anmält sig till loppet som uppmuntrar till rörelse på ett lekfullt sätt.

En undersökning bland de deltagande förskolorna visar att merparten av förskolebarnen bara har gympa på schemat en dag i veckan, men de är ute och leker desto mer.

Frisk luft, full fart, skratt, lek och glädje. Det är poängen med det nylanserade Bamseloppet där sammanlagt 70 000 knattar i åldrarna 2-5 år medverkar. Under ledning av förskolelärarna inspireras barn att vara ute och röra på sig i friska luften. Skratten är många. Tävlandet är underordnat. Fast det går att vinna ett besök av Bamse, världens snällaste och starkaste björn.

Det är en fantastisk syn att se barn springa och leka utomhus. Det handlar om ren och skär glädje och energi, med massor av skratt och fnitter. Vi är väldigt glada över det enorma intresset för Bamseloppet. Kanske är det ett tecken på att det finns ett sug efter utomhusaktiviteter som sätter fart på barnen. Med det stora intresset för loppet hoppas vi kunna göra detta till ett årligt erbjudande till förskolorna, säger Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamsetidningen.

Förskolorna har kostnadsfritt kunnat beställa ett paket med diplom, medaljer, nummerskyltar, start- och mållinje. Den sista september var sista dagen att anmäla intresse och loppen arrangeras på valfri dag under hösten. I samband med att förskolorna anmälde sitt intresse för Bamseloppet svarade 2 315 pedagoger även på en enkät om hur mycket rörelse de har på schemat.

Vår enkät visar att de flesta förskolor är mycket ute i friska luften med barnen, ungefär hälften av barnen är ute i friska luften mer än två timmar om dagen. Merparten av barnen har bara gympa en dag i veckan i 10-25 minuter, men många pedagoger ordnar annan typ av rörelse som lek och skoj ute på gården eller i skogen. Med Bamseloppet vill vi bidra till ännu mer rörelse och gympa i en tid då våra barn verkligen behöver det som komplement till all stillasittande hjärngympa framför film, spel och datorer, säger Charlotta Borelius.

Fakta om rörelse i förskolan:

65% av barnen har gympa 1 gång i veckan. 22% har gympa mer sällan eller aldrig. 13% har gympa 2 gånger i veckan eller oftare. 57% har kortare gympapass än 25 min.

37% har ett inköpt program, 39% har gjort ett eget gymnastikprogram, 1% tar hjälp av en gymnastikledare.

60% av förskolepedagogerna anger att barnen har annan aktiv rörelse 2 gånger i veckan eller oftare.

48% av förskolebarnen är ute mer än 120 min per dag.
Statistik från Bamsetidningens enkät på www.bamseskolan.se som besvarades av 2 315 förskolepedagoger under augusti-september 2014.