AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Uppmärksamma källkritikens dag den 13 mars tillsammans med Bamse och Arbetets museum!

Förberedelse: Ladda ner faktasidan, tipsrundan, talongerna och diskussionsuppgiften här.

Förslag på upplägg:
  1. Läs ”Bamses skola: internet och källkritik” tillsammans i klassen eller låt eleverna turas om att läsa för varandra i par. Prata sedan om vilka sidor på internet eleverna använder? Låt eleverna ge exempel på sidor som de använder sig av på internet och titta tillsammans på dessa sidor. Eleverna kan använda den blå rutan i ”Bamses skola: internet och källkritik” som diskussionsstöd för att kunna träna sig i att bli källkritiska medan ni granskar sidorna som eleverna använder sig av.
  2. Låt eleverna gå tipsrundan. Gå sedan igenom rätt svar i helklass.
  3. Genomför diskussionsuppgiften ”Att vara källkritisk” i klassen.
  4. Delta i utlottning av en klassuppsättning av Bamses specialtidning om källritik genom att mejla tre kluriga faktafel från elevernas lappar i diskussionsuppgiften till bamse@egmont.se senast den 31 mars. Skriv inom parantes vilken figur respektive faktafel tillhör. Skicka även med klassens postadress.
  5. I maj 2024 koras tre vinnande klasser.

Att delta i tävlingen är helt kostnadsfritt.

Foto: Gryt film

Bamses källspanare

Arbetets museum har skapat en vandringsutställning om källkritik med hjälp av Bamse och hans vänner. Den riktar sig till de allra yngsta i skolan – F-3. Utställningen turnerar till folkbibliotek runtom i Sverige. (För kontakt och bokning:  bamse@arbetetsmuseum.se.)

Kanske kommer den till er stad?

Läs mer här:
https://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/bamses-kallspanare/

bamse 18 21 tävling