AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Mer tid utomhus ger friskare och piggare förskolebarn

Det senaste året har 87% av förskolorna tillbringat mer tid utomhus än vanligt. Detta har lett till friskare och piggare barn, visar en aktuell webbenkät som Bamseredaktionen har gjort inför årets upplaga av Bamseloppet.

Frisk luft, full fart och framförallt mycket skratt och skoj. På torsdag den 20 maj det dags för en av årets höjdpunkter på Sveriges förskolor – Bamseloppet. Det populära rörelsefrämjande evenemanget arrangeras utomhus på drygt 1000 olika förskolor runtom i hela landet. Bamseloppet genomförs för 8:e året i rad och totalt beräknas över en halv miljon barn sprungit loppet genom åren, vilket gör det till det största i sitt slag i Sverige.

Inför årets Bamselopp har Bamseredaktionen ställt några frågor till de deltagande förskolorna – om alltifrån vad de tycker är det bästa med Bamseloppet till hur de har påverkats av coronapandemin. Nedan följer en sammanfattning av resultaten från undersökningen.

80 000 barn springer årets Bamselopp
Totalt 1184 svenska förskolor har deltagit i Bamseredaktionens undersökning inför Bamseloppet, vilket motsvarar det antal förskolor som beställt material till Bamseloppet. Undersökningen visar att cirka 80 000 barn väntas springa årets Bamselopp, vilket innebär ett genomsnitt på cirka 65 deltagande barn per förskola.

Hur långt barnen springer varierar. Störst andel (32 %) springer 100-200 meter eller 200-300 meter (21 %). Ungefär lika många anger att de brukar springa 400-500 meter (14 %) eller 100 meter eller kortare (13 %). Det är endast 3 % av förskolorna som springer längre, vilket brukar motsvara 1 km.

MER TID UTOMHUS GER FRISKARE OCH PIGGARE BARN

Undersökningen visar att en klar majoritet av förskolorna spenderade mer tid utomhus under det speciella covid-19-präglade 2020, jämfört med vad de gjort tidigare år. Hela 88 % av förskolorna svarar att de har varit mer utomhus under 2020, medan endast 12 % svarar att de inte har varit det.

Som en positiv effekt av den ökade utevistelsen är barnen både friskare och piggare och har bättre aptit, enligt förskolorna. Vidare uppges det att barnen är gladare och att det råder färre konflikter på förskolan, samt att barnen uppskattar att få vara ute och röra på sig.

FÅ INSTÄLLDA FÖRSKOLEAKTIVITETER PGA COVID-19

Majoriteten av förskolorna anger att de inte har behövt ställa in någon rörelseaktivitet under 2020 på grund av pandemin. Endast 19 % har behövt ställa in rörelseaktiviteter, medan en övervägande del på 81 % inte har behövt göra det. De aktiviteter som ställdes in rörde främst aktiviteter med större grupper, bland annat olika slags firanden, utflykter som kräver transport med lokaltrafik samt aktiviteter tillsammans med föräldrar, andra klasser och andra utomstående. Flera förskolor uppger att de har flyttat ut inomhusaktiviteter.

VAD ÄR DET BÄSTA MED BAMSELOPPET?

Engagemanget var högt när vi frågade förskolelärarna vad de tycker är det bästa med Bamseloppet. Att få se barnens glädje, att alla kan delta oavsett förutsättningar och att barnen motiveras av Bamse som är en välkänd figur i barnens värld är några av svaren vi fick. Så här svarar en lärare:

“Bamse är en känd figur för barnen – någon de kan relatera till och inspireras av. Det är därför en jättebra förebild som vi tror lockar barnen till mer rörelse.”

Ord som återkommer bland svaren är rörelseglädje, gemenskap, stolthet och tradition. Många uppger att det färdiga materialet är lätt att använda och att det är uppskattat med ett färdigt koncept som barnen känner igen. Barnen älskar dessutom att klara loppet och att få vinna en medalj och ett diplom efteråt.

“Det blir en fest för både vuxna och barn. Alla lär sig att heja på sina kompisar och att det inte spelar någon roll om man vinner, utan alla är vinnare.”

*Undersökningen genomfördes i samband med beställning av material till Bamseloppet och var öppen mellan den 1 mars 2021 och den 21 april 2021. Totala antalet respondenter är 1184. Undersökningen har genomförts digitalt i ett WordPress-formulär. Tilläggas ska att det finns förskolor som själva laddar ner material till Bamseloppet, vilket innebär att det är fler deltagande än vad som framgår av denna undersökning.