AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
”Högläsning är oerhört viktig för barns språkutveckling! Högläsning ökar barns ordförråd och förståelse för ords och texts betydelse. Det har en positiv effekt för barns framtida läsförståelse i skolans alla ämnen och att som människa fungera i vardagens textrika samhälle. Högläsning skapar också delaktighet och gemenskap, utvecklar kreativitet och tankar.” Så här uttalar sig läs-, språk- och skrivutvecklaren Maud Nilzén om den viktiga högläsningen. Här får du hennes bästa högläsnings-tips!

Ladda ner och sätt upp högläsningstips!

Denna sida är fri för nedladdning. Den får gärna sättas upp t ex på förskolor, skolor, bibliotek och i hemmet. Bamses högläsningstips A4-poster Bamses högläsningstips A3-poster

Lärarhandledning för årskurs 1-3

Vi har tagit fram en handledning för årskurs 1-3 som är gratis att ladda ner. Den innehåller fyra arbetsmoment som tar sin utgångspunkt i Bamse-sagan ”Också små vänner är bra” som finns med som bilaga. I de olika övningarna får eleverna bland annat testa på att läsa högt för varandra med olika röster, diskutera sagans innehåll i både par och helklass, samt arbeta med ordförståelse. Sist men inte minst så får barnen använda sin kreativitet och skapa egna bilder till sagan. Som en extra morot kan klassen skicka in sina bilder och tävla om rolig Bamse-läsning till klassrummet. Materialet hittar du här!