AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Ladda ner affisch!
Bamses skola om barnkonventionen

Nästan alla länder i världen har kommit överens om regler som ska gälla för barn. Sverige är ett av dessa länder. Reglerna finns nedskrivna i FN:s barnkonvention. Den är till för att vuxna ska behandla alla barn lika och rättvist över hela världen. 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Här får du veta mer om den!

► Ladda ner affisch här.

Tips till lärare!

Skolmaterial om demokrati

Demokratifrågan är mer angelägen än någonsin. Bamseredaktionen har därför tagit fram ett särskilt skolundervisningsmaterial om demokrati, bestående av en specialtidning med Bamse och en lärarhandledning med olika arbetsmoment.

Syftet med tidningen och materialet är att främja kunskapen om demokrati bland barn och unga.

Det pedagogiska upplägget är utvecklat av fyra lärare från Malmö.

Läs mer här: https://serieriundervisningen.se/bamse-och-demokrati/