AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Bamse tar klivet in i klassrummet för ökad läslust och lekfullt lärande i lågstadiet.

Målet är att bidra till ökad läslust och lärande med hjälp av läsinitiativet Serier i Undervisningen. Tillsammans med två förstelärare har Egmont Publishing utvecklat 18 lektionsplaneringar för årskurs 1-3 som utgår från Bamsetidningen och som är kopplade till den senaste läroplanen. Satsningen sker som en del i Egmonts initiativ Serier i Undervisningen som arbetar för att öka läslust och läsförståelse bland skolbarn.

 

Tidningen Framsidan har skrivit en artikel om Serier i Undervisningen som du kan läsa här.

Här kan man ladda ner lärarhandledningarna och beställa de tillhörande tidningarna.

 

lararhandledningmedbamseifokus2