AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Att värna demokratin är mer angeläget än någonsin. För att engagera sig och medvetandegöra vikten av demokrati har Bamse skrivit under en ”Deklaration för en stark demokrati”. Den 12 januari släpps dessutom två tidningar med demokratitema – Bamse nr 1 och en specialtidning för skolor.

I år är det 100 år sedan första gången då både kvinnor och män fick rösta i ett riksdagsval.* Kommittén Demokratin 100 år samlar med anledning av detta krafter som stödjer demokratin och uppmuntrar olika aktörer till att skriva under en deklaration för en stark demokrati.

När Bamse fick höra talas om deklarationen fattade han snabbt pennan och skrev under.

Om sanningen ska fram, så fick Bamse lite hjälp att skriva under deklarationen. Den som skrev under var Ola Andréasson, son till Bamses skapare Rune Andréasson.

– Klart att jag hjälpte Bamse med detta. Det var en ära. Att sprida kunskap, humanistiska värderingar och samtidigt värna demokratin är helt i linje med den Bamsevärld som pappa en gång lade grunden till, säger Ola Andréasson stolt.

Peter Örn är ordförande i kommittén Demokratin 100 år på regeringskansliet. Han tycker att Bamses underskrift är ett viktigt steg mot att nå både barn och föräldrar med viktiga demokratibudskap på ett lättillgängligt sätt.

– Bamse står för inkludering och demokratiska värden. Jag ser med spänning fram emot Bamses alla insatser – specialtidningen om demokrati för skolan, aktivitetsnumret “Kul att lära – sant eller falskt?” och det första numret under demokratiåret 2021. Detta ger en god grund att stå på för alla som vill lära sig mer om demokrati, säger Peter Örn.

Bamse nr 1, som släpps i butik den 12 januari, kommer att ha tema demokrati. I tidningen får läsarna träffa ett gäng ekorrar som behöver lära sig mer om demokrati. Tur att Bamse och Skalman kan förklara för dem! Därefter blir det en tur med tidsmaskinen till 1947 där vi får träffa Gandhi.

– Det känns självklart att låta Bamse engagera sig i demokratifrågan på det här sättet. Bamse är en stark röst och med hjälp av spännande och lustfyllda serieberättelser kan man angripa relativt avancerade begrepp och förklara dem på ett enkelt sätt även för yngre barn, säger Charlotta Borelius som är chefredaktör på tidningen. Förhoppningsvis kan våra olika initiativ bidra till att främja kunskapen om demokrati, vad det står för och inte minst – att skapa förståelse för varför det är så viktigt.

Redaktionen har även samlat en rad serier på demokratitemat i en specialtidning som kan beställas av skolor. I samarbete med fyra olika Malmölärare har de tagit fram en lärarhandledning som tar avstamp i denna serietidning.

Specialtidningen finns att beställa på Egmonts skolsajt www.serieriundervisningen.se. Där finns också det tillhörande undervisningsmaterialet för gratis nedladdning.

Pressbilder finns att ladda ner från Egmonts pressrum hos Mynewsdesk.

* Vissa kvinnor hade tidigare fått rösta under frihetstiden 1719—1772.

För frågor, referensexemplar eller pressbilder, vänligen kontakta: Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamsetidningen, 0708639402, charlotta.borelius@egmont.se

Om kommittén Demokratin 100 år
För att stärka, värna och främja demokratin i Sverige inför och under 100-årsjubileet 2021 har regeringen tillsatt kommittén Demokratin 100 år. Kommitténs uppdrag är bland annat att etablera en nationell samling som går under namnet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag.”

Kommittén har tagit fram Deklaration för en stark demokrati för att samla och engagera de aktörer i landet som vill göra extra insatser och ta ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder. Att skriva på deklarationen innebär att organisationen tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism och därutöver gör åtaganden som syftar till att ytterligare stärka vår demokrati.

Läs mer på www.vardemokrati.se