AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

aretsbamsepedagoger2

På avdelningen Myran på förskolan Salviagatan 2 i Angered är det ingen vanlig vecka. Personalen har varit på Bokmässan i helgen och tilldelats utmärkelsen “Årets Bamse-pedagoger”! Tack vare sitt språkutvecklande arbete har pedagogerna Marina Lindgren, Camilla Geil Köseler och Haifa Faris tilldelats ett stipendium på 50 000 kronor.

Priset “Årets Bamse-pedagoger” instiftades av Bamsetidningen och BAMSE Förlaget 2014 för att lyfta fram förskolepedagogernas viktiga roll. Det har välkomnats av både pedagoger och föräldrar, och hundratals nomineringar har kommit in från hela landet. Juryn har i år letat efter pedagoger som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att öka barnens intresse för bokstäver, språk och läsning.

– Ordförrådet och språkverktygen är mycket viktiga för att barn ska kunna tillgodogöra sig kunskaper inom olika ämnen under uppväxten, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet och jurymedlem vid utmärkelsen Årets Bamse-pedagoger.
Juryn fick in många fina nomineringar som visar på vilket fantastiskt arbete som pedagoger runt om i landet bedriver.

Intervjuer med barnen
På småbarnsavdelningen Myran arbetar man just nu med två teman; “Jag och familjen” samt “Kläder och väder”. Personalen följer noggrant barnens språkutveckling genom att göra intervjuer med vart och ett av barnen i början av, i mitten av och i slutet av varje tema.

– Vi gör detta för att ha koll på vad barnen lärt sig. Och om någon behöver extra övning, så ser vi till att han eller hon får det, berättar Haifa Faris.

Språkväskor
En del av prispengarna vill pedagogerna på Myran använda till att göra färdigt sina språkväskor. En språkväska består av två till fyra böcker kombinerade med spel, pussel, cd-skivor och dockor som inbjuder till lek runt det som boken handlar om.

– Tanken är att barnen ska kunna låna hem väskor och även läsa sagorna tillsammans med sina föräldrar. Vi uppmuntrar föräldrarna till de tvåspråkiga barnen att berätta sagorna och leka med materialet på modersmålet. Detta gör att barnens förståelse för det svenska språket ökar när vi arbetar med böckerna på förskolan, berättar Camilla Geil Köseler.

För frågor, vänligen kontakta:
Charlotta Borelius, Egmont Publishing, 0708-639402, charlotta.borelius@egmont.se.

 

Årets Bamsepedagoger 2015
• Bakom utmärkelsen står Bamsetidningen och BAMSE Förlaget som kontinuerligt arbetar med att sprida kunskap och läslust. Juryn består av Ola Andréasson, BAMSE Förlaget, Charlotta Borelius, Bamseredaktionen och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren.
• Pedagogerna Haifa Faris, Marina Lindgren och Camilla Geil Köseler på avdelningen Myran på förskolan Salviagatan 2 i Angered får ett stipendium på 50 000 kr som främst ska gå till fortbildning som kommer barnen i förskolan till nytta.
• Juryns motivering: Arbetslaget Myran har arbetat med den inre miljön för att göra barnen nyfikna och få dem att vilja veta mer. De har ökat delaktigheten vid samlingarna med hjälp av handdockor, bilder och teckenspråk. De följer barnens språkutveckling under sina temaarbeten och får barnen att upptäcka litteraturen och öva sitt språk med hjälp av symboler, bilder och lek.

Camilla Geil Köseler har morgonsamling tillsammans med Simon och Neli. Barnen får knacka på den rosa lådan som Camilla har i handen med alla barnens ansikten i, även pedagogernas. På väggen finns ett hus som representerar avdelningen Myran. Simon tittar runt och sedan ger han kortet till Neli, som därefter sätter sin bild i ett fönster och knackar på lådan för nästa barns tur. De färgade planscherna i bakgrunden är sångplanscher. När det är dags att sjunga får barnen turas om att komma fram och välja en bild som representerar det de vill sjunga.