AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Bamses kompismaterial

Kompismaterialet består av tre delar och är granskat av barnpsykolog Jenny Klefbom. Välj att arbeta med allt eller med de delar som känns relevanta för er grupp.
Berättelserna kan läsas digitalt via länken nedan. Det övriga materialet går att ladda ner och printa.

Del 1. Kompisberättelserna ”Vem kan hjälpa Bamse?” och ”Kurra liten”.
Läs och diskutera berättelserna en i taget.

Del 2. Situationsbilder med diskussionsfrågor
Sju stycken situationsbilder med tillhörande diskussionsfrågor som man kan klippa ut och tala om i barngruppen.
Det är bäst att vara en liten grupp så att alla kommer till tals när man diskuterar. Så om er grupp är stor kan det vara bra att dela den. Även dessa situationsbilder kan delas upp på flera samlingar.

Del 3. Affisch med kompis-luva
En affisch där barngruppen tillsammans kan komma fram till saker man kan göra för att vara en bra kompis.
Gruppen fyller sin egen kompis-luva med innehåll. Ni kan använda de småbilder som finns här nedan, men kanske ska barnen själva få fundera innan dessa visas.
Småbilderna kan klippas ut och klistras upp i luvan. Om barnen tar upp andra saker än de som föreslås i småbilderna, så kan dessa skrivas eller illustreras med enkla teckningar.
Tänk på att det är viktigt att fånga upp de tankar hos barnen som eventuellt dyker upp efteråt. Vi hoppas att ni får glädje och nytta av materialet!

Vill ni jobba mer med kompis-temat, så finns Bamses Kompisbok tillgänglig via förskole- och skoltjänsterna Ugglo och Polyglutt. Bamses kompisbok innehåller tre spännande Bamse-sagor och barnpsykologen Jenny Klefboms tips om att vara kompisar:
• Vad det innebär att vara en bra kompis
• Saker man ska låta bli
• Hur man får kontakt med andra barn