AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!
AnnonsBamse bra erbjudande på tidningen!

Mellan den 4 augusti och den 11 september genomförde Bamse en läsarundersökning för föräldrar och barn. Med över 3000 svarande kan vi konstatera att engagemanget är högt och att de allra flesta som deltog i undersökningen läser både gärna och ofta för sina barn.

Sluta inte läsa högt för läsande barn!

Bamses undersökning om läsvanor* visar att de allra flesta läser högt för sina barn varje dag eller flera gånger i veckan. Hela 78% av föräldrarna läser högt dagligen för barn i åldrarna 6–9 år, medan endast 27% av föräldrarna läser högt för barnen efter 9 års ålder. Av de föräldrar som helt slutat läsa högt för sina barn, så anger 62% att de slutade läsa på grund av att barnet började läsa på egen hand. De flesta slutade läsa när barnet var 7-8 år (39%) eller 9-10 år (39%).

Om barnet är över 9 år, så läser endast 59% högt för dem. Man läser som sagt mer sällan för äldre barn, men man läser längre tid för dem när man väl läser, dvs 38% läser 15-20 min för barn över 9 år, jämfört med 28 och 26% för barn 6-9 år resp 3-6 år. För de äldsta barnen sker läsningen övervägande på kvällen/vid nattning 80%.

Skillnad mammor och pappor

I undersökningen läser mammor och pappor lika mycket för sina barn, men män läser i högre utsträckning för sina barn för att det är ”något att göra” (26% av männen anger detta som skäl, endast 3% av kvinnorna, flera svarsalternativ möjliga). Mammorna läser i större utsträckning för att det är bra för språkutvecklingen (kvinnor 27% vs män 20%) och för att det är en mysig stund tillsammans (kvinnor 29% vs män 21%).

De flesta använder olika röster för olika personer när de läser (67%) och är väldigt eller ganska motiverade att läsa högt (99%). Hela 40% läser mellan 10–15 minuter för barnen, 42% läser mer än så.

Tidpunkt och plats för läsningen

För de allra yngsta barnen (under 3 år) läser man mer spontant (45%) och under kortare tidsperioder (64% läser 5-15 min), men också oftare. 78% läser för dem varje dag jämfört med 65% för alla barn.

De flesta (73%) föräldrarna läser högt för barnen på kvällen/vid nattningen och de flesta läser då i sängen eller i soffan. Det är glädjande att se att många av föräldrarna i undersökningen verkar se läsningen som en del av vardagen som kan finnas med överallt. Läsningen finns med i bilen/på bussen/på tåget/i väntrummet, på toaletten eller pottan. Men även som en möjlighet att ha mysig stund tillsammans i en koja eller på golvet så alla får plats eller i en mysig fåtölj.

Vad tycker barnen?

I undersökningen ställde vi även en del frågor till barnen. De allra flesta tycker att det är roligt att läsa och uppskattar stunden tillsammans med föräldern.

Många barn säger att de får bestämma vad som ska läsas (62%), medan 35% säger att de tillsammans bestäms vad som ska läsas.

På frågan ”om du fick välja, vad gör du helst på kvällen”, svarade 49% att de vill bli lästa för. 29% tittar helst på TV/Film och 12% spelar helst dator/tv-spel.

De bästa högläsningstipsen

Engagemanget var högt när vi frågade föräldrarna om deras bästa tips. Att göra läsningen till en mysig stund, att läsa med inlevelse, gärna med olika röster och att göra läsningen till en vana är några viktiga tips.

Många menar även att det är viktigt att välja en bok man själv tycker är rolig att läsa – för att kunna förmedla engagemang och intresse, medan andra tycker det är viktigare att låta barnet välja bok. Några är också inne på att som förälder själv föregå med gott exempel och visa att det är roligt att läsa. Ta dig tid, stressa inte och samtala gärna om boken/orden i boken är andra viktiga tips. Låt böcker och tidningar ligga framme överallt!

När vi frågade barnen om deras bästa högläsningstips, var det tydligt att det är viktigt att den som läser, läser länge. Det verkar också viktigt för barnet att själv få välja bok – och böckerna ska helst vara roliga och spännande. Många barn gillar också när man läser med olika röster.

Slutligen var det några barn som påpekade att det är viktigt att den som högläser är pigg och inte somnar – och det kan vi ju alla hålla med om!

* Undersökningen genomfördes mellan den 11 augusti 2020 och den 4 september 2020. Totala antalet respondenter är 3391 st. Undersökningen har genomförts digitalt i verktyget Responster. Vi har uppmuntrat till deltagande via tidningen BAMSE, på Bamses instagram, webb och redaktionella nyhetsbrev, samt i ett e-postutskick riktat till de som det senaste året haft en prenumeration på en barntidning hos Egmont Publishing och är mellan 30-50 år.
78% av de svarande var kvinnor, 22% män.