HUR MÅNGA GULDMYNT KAN DU SAMLA SOM MEST GENOM LABYRINTEN? DU FÅR INTE VÄNDA OCH GÅ BAKÅT, BARA FRAMÅT GENOM HELA LABYRINTEN