Bamses kompismaterial

Bamses kompismaterial är framtaget av Bamseredaktionen och granskat av barnpsykolog Jenny Klefbom. Materialet består av tre delar; Bamse kompistidning, situationsbilder och en affisch med Bamses kompis-luva.

OBS – kampanjen är slut! Du kan inte längre beställa material.